U pripremi sajta učestvovali:

Lada Vučenović, Dragana Sretenović,
Milorad Ivanović i Peđa Urošević.

Konsultanti:

Marija Petrović, Jelena Tušup, Vladica Jovanović, 
Tanja Maksić, Petar Subotin i Feđa Kulenović.

Izrada sajta i video materijala:

Brodoto