Opis

Marketing (pdf & epub)

Autorka: Marija Petrović, BIRN

Cena:1,100 RSD

Pritiskom na dugme „Poručite“ bićete preusmereni na stranicu za bezbedno plaćanje, sajta 2checkout.com. Nakon uspešnog plaćanja biće vam omogućen pristup stranici sa koje ćete moći da preuzmete dokument u dva formata: pdf i epub.
Poručite

Marketing (video)

Autorka: Marija Petrović, BIRN

Cena:1,100 RSD

Pritiskom na dugme „Poručite“ bićete preusmereni na stranicu za bezbedno plaćanje, sajta 2checkout.com. Nakon uspešnog plaćanja biće vam omogućen pristup stranici sa koje ćete moći da preuzmete video.
Poručite

Marketing

Autorka: Marija Petrović, BIRN

Definicija, uloga i shvatanje važnosti marketinga

Marketing je mnogo o više od reklamiranja, kako je često shvaćen. To je čitav proces razvoja proizvoda ili usluge, od ideje do konačnog plasmana. Tu su uključeni promocija i komunikacija sa korisnicima, distribucija usluge ili proizvoda shodno potrebama tržišta, a sve sa ciljem stvaranja uzajamnog zadovoljstva između onoga ko proizvod ili usluge nudi i korisnika.

Marketing je proces od “rađanja” proizvoda ili usluge do prodaje odnosno kupovine i nastavlja se nakon toga kako bi vaš proizvod nastavio da živi na tržištu. Osim prodaje proizvoda ili usluga, marketing takođe ima za cilj da izgradi i održi reputaciju vašeg brenda. 

Osnovna svrha marketinga je da proširi informaciju o vašem proizvodu ili usluzi tržištu i potencijalnim korisnicima. Bez marketinga vaši potencijalni korisnici ne znaju da postojite iako ste im možda potrebni. Unapređivanje bilo kog poslovanja se ne može zamisliti bez osnovnog razumevanja i ozbiljnog pristupa marketingu.

Ulaganjem u sopstvenu promociju povećavate broj korisnika, a kada povećate broj korisnika lakše ćete doći do oglašivača.

Što se medija tiče, svi segmenti razvoja i unapređivanja poslovanja u finansijskog smislu su pod direktnim uticajem marketinga – povećanje broja korisnika, pretplata, prodaja samog proizvoda, prodaja oglasnog prostora ili crowdfunding. Svaki deo poslovanja je u direktnoj vezi sa vašim pristupom marketingu.

Da biste zaradi od posete na vašem sajtu, povećali broj oglasa ili pospešili pretplatu, pre svega je neophodno da vaši potencijalni klijenti znaju za vas.

Uloga marketinga u razvijanju poslovanja je ogromna jer nije dovoljno samo imati dobar proizvod ili uslugu – ukoliko je ne promovišete na pravi način i ne doprete do prave publike, uspeh nije zagarantovan. Naprotiv, nestajete sa tržišta i padate u zaborav.

Aktivno raditi na sebi i svom imidžu je neophodno kako biste postali atraktivan poslovni partner potencijalnom oglašivaču i bili prisutni u svesti korisnika.