Opis

Poznavanje publike (pdf & epub)

Autor: Feđa Kulenović

Cena: 1,100 RSD

Pritiskom na dugme „Poručite“ bićete preusmereni na stranicu za bezbedno plaćanje, sajta 2checkout.com. Nakon uspešnog plaćanja biće vam omogućen pristup stranici sa koje ćete moći da preuzmete dokument u dva formata: pdf i epub.
Poručite

Poznavanje publike (video)

Autor: Feđa Kulenović

Cena: 1,100 RSD

Pritiskom na dugme „Poručite“ bićete preusmereni na stranicu za bezbedno plaćanje, sajta 2checkout.com. Nakon uspešnog plaćanja biće vam omogućen pristup stranici sa koje ćete moći da preuzmete video.
Poručite

Poznavanje publike

Autor: Feđa Kulenović

Šta podrazumevamo pod poznavanjem publike

Pre svega potrebno je da definišemo šta je to publika. To su pojedinci ili grupe ljudi koji čitaju neki medijski sadržaj. To su, primera radi, radio slušaoci, TV gledaoci, čitaoci novina, magazina ili web sadržaja.

 Pod poznavanjem publike podrazumevamo:

  • Koliko su zainteresovani za vaš sadržaj
  • Koliko su angažovani – čitanje, gledanje, komentarisanje, deljenje,…

Ponekad se poznavanje publike zanemaruje jer se svi elementi ne mogu izmeriti. Naravno, možete meriti interakciju sa publikom, ali ne možete sumirati kako to uraditi u svakoj situaciji i za svaki pojednačni sadržaj. Ne postoji univerzalni pristup merenju.

Da bismo pravilno definisali našu publiku, moramo definisati relevantne elemente interakcije publike sa sadržajem.

Koje sve vrste publike postoje

Publiku pre svega možemo da definištemo kao aktivnu i pasivnu, a dalje je definišemo kao ciljnu publiku. Aktivna publika je ona koja se aktivno uključuje i ne prihvata bez pitanja bilo koji medijski sadržaj.

Ciljna publika je grupa koju identifikujemo kao fokus za komunikacije, medije, zabavu, informisanje i marketing. Dobro definisana ciljna publika može da se koristi za kreiranje poruke prilagođene za vašu publiku kao i za kanale komunikacije.

Ciljnu publiku možemo podeliti na 12 tipova:

Svi

Ukoliko smatrate da vaš medijski proizvod odgovara svima možete ciljati na celokupno stanovništvo bez obzira na njihove različitosti.

Demografske grupe

Ovo se odnosi na ciljanje publike određene starosti. Na primer, možete kreirati sadržaj za one od 25-35 godina.

Na osnovu lokacije

Ukoliko želite da povećate popularnost u određenom gradu, oblasti, državi onda ćete ciljati da se vaš sadržaj dopadne publici na tom određenom geografskom području.

Subkultura

Spontano formirane grupe koje imaju skup normi, vrednosti i obrazaca ponašanja po kojima se razlikuju od kulture šire zajednice – recimo, pripadanje određenom muzičkom pravcu. U mnogim slučajevima mediji ciljaju na ovakvu vrstu publike.

Super kultura

Velike grupe koje dele elemente kulture koji prelazi nacije – na primer, ljubitelji rok muzike ili entuzijasti za automobile.

Na osnovu potreba

Publika koja traži sadržaje koji ih zanima – recepti za kuvanje, upustva za gradnju, finansijski saveti,…

Na osnovu stavova i mišljenja

Ciljanje publike na osnovu osećaja koji određena grupa ima prema nekoj temi – na primer, zabrinutost za klimatske promene.

Na osnovu ličnost

Ljudske odlike koje ih određuju poput specifičnog osećaja za humor.

Na osnovu životnog stila

Kako ljudi provode svoje vreme – naprimer, neki dugo putuju na posao i to vreme žele da iskoriste da bi se informisali i dobili nova znanja i veštine.

Obožavatelji

Sadržaj usmeren za ljubitelje samog medija ili specifičnog medijskog sadržaja poput knjige, filma ili muzike.

Klijenti

Sadržaj koji je usmeren na postojeće pretplatnike kojima nudite novu, poboljšanu uslugu.

Ciljano tržište

Identifikovana grupa klijenata za proizvod ili sadržaj. Uobičajeno je da ciljano tržište i ciljana publika budu različite. Na primer, tržište mogu biti svi, ali poruka se može prilagoditi za speficičnu demografsku grupu kao što je reklama za osiguranje namenjena osobama preko 60 godina starosti.